- Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen -

Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen
N.V.B.
Actueel
Recent -
Archief -
Nieuwsbrief
Keurmerk
Links

 • Op 13 september 2007 werd een security convenant kunstmest ondertekend door het ministerie van VROM en de Minerale Meststoffen Federatie (MMF).

  Het convenant gaat over beveiligde opslag van kalkammonsalpeter, kunstmest met een hoog nitraatgehalte (28% of meer) en ureum. Daarnaast moeten tuincentra kopers van deze kunstmeststoffen voortaan om een legitimatiebewijs vragen. Nadere informatie is te vinden op www.mineralemeststoffen.nl bij security convenant meststoffen (via de links).

 • Mede-oprichter en oud-voorzitter van de N.V.B. overleden.
  Op 3 maart 2010 is overleden de heer Jan C. van Asperen; op 20 januari 1999 vanuit Vulcaan Meststoffenhandel mede-oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.). Gedurende de jaren 2001 t/m 2004 was de heer Van Asperen vanuit Triferto BV voorzitter van de N.V.B. Hij is 59 jaar geworden.
  Wij zijn als vereniging dankbaar voor zijn inzet voor de Blendersvereniging en zijn specifieke interesse in het blenden van meststoffen. De familie Van Asperen wensen wij sterkte in het verwerken van dit grote verdriet.

 • Presentatie Yara: Blind Blenden
  Tijdens de ALV op 27 januari 2015 in Wemeldinge gaf Yara de presentatie "Blind Blenden". Klik hier om deze als PDF te downloaden.

Archief


[N.V.B.]- [Actueel]- [Nieuwsbrief]- [Keurmerk]- [Links]- [Reageer]
N.V.B. © 1999-2016