- Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen -

Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen
N.V.B.
Actueel
Recent -
Archief -
Nieuwsbrief
Keurmerk
Links

 • Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.)
  Bestuur 2016 : hr. P.Vader, voorzitter
    hr. J.Pars, penningmeester
    hr. G. Anker, lid
    hr. J. Brink, zaakwaarnemer
  Eerstvolgende algemene ledenvergadering dinsdag 24 januari 2017, bij Van de Reijt Meststoffen, locatie Moerdijk. Suggesties voor het middagdeel na de a.l.v. zijn welkom.

  Maarten Brand is zaakwaarnemer geweest van januari 2004 t/m januari 2016. In deze periode was hij ook meerdere jaren vice-president en president van de Europese blendersvereniging E.F.B.A. Zijn betrokkenheid bij de I.F.S. als bestuurslid eindigt in juni 2016. Maarten neemt tijdens de a.l.v. in januari 2017 informeel afscheid van de N.V.B.


 • Meststoffen Nederland ingaande 9 april 2015 actief (N.V.B. is lid van de Distributiecommissie)
  Persbericht oprichting Meststoffen Nederland
  Visie NMI: Naar duurzame bemesting in de Nederlandse landbouw in 2030
  positionpaper "duurzame bemesting"

 • European Fertilizer Blenders Association (E.F.B.A.)
  Bestuur 2016/2017 :hr P.L. Graziano, president (IT)
   hr J.U. Drews, vice-president (DE)
   hr. P.F. Dumas, secretaris (FR)
  Eerstvolgende algemene ledenvergadering : april 2017, locatie nog niet bekend.
  Europees handboek voor blenders : De tweede herziene druk (engels) is in januari 2008 gratis naar leden en donateurs gezonden. Dit handboek is via het secretariaat te koop voor 45,00 incl. portokosten in Nederland.

 • The International Fertiliser Society (I.F.S.)
  Bestuur 2015/2016: hr. A. Hoxha, voorzitter (BE)
    hr. S. Hallam, secretaris (UK)
    leden uit Europese landen w.o.
  hr. M.J. Brand, lid (NL)
  Eerstvolgende congres : 23-24 juni 2016 Budapest. Zie voor details www.fertiliser-society.org
  The International Fertiliser Society, opgericht in 1947, besteedt uitgebreid aandacht aan ontwikkelingen rond productie, kwaliteit en veiligheid bij kunstmeststoffen. In juni en december wordt elk jaar een technisch en agronomisch congres georganiseerd. Het lidmaatschap kost £ 80 per kalenderjaar en biedt korting op de congreskosten. Alle presentaties (proceedings) zijn als pdf en op papier te koop. Via een keuzemenu kan in de (engelstalige) catalogus worden gezocht. De bestelling kan online via de website worden doorgegeven en betaald. E.F.B.A en I.F.S werken nauw samen.

  Verdere info over de I.F.S.: secretary@fertiliser-society.org


Recent


[N.V.B.]- [Actueel]- [Nieuwsbrief]- [Keurmerk]- [Links]- [Reageer]
N.V.B. © 1999-2016